Mac’s Katt Vetcare Chicken Salmon Renal Valuepack 16x100g

249.00kr

Mac´s Vetcare renal är ett blötmat för katter med njurproblem. Vid förhöjda halter av fosfor kombineras fodret med fosfatbindare så som virbac pronefra. En stark rekommendation för katter med njursjukdom.  Detta foder kommer med kyckling och laxsmak, vi har även andra smaker.